Nhất Dạ Ngũ Giao

  Bài thuốc

Nhất dạ ngũ giao (Một đêm giao hợp năm lần) tên đầy đủ là “Nhất dạ Ngũ giao tam hữu dụng” là một đơn rượu thuốc bổ được danh y thời Nguyễn kê cho vua Minh Mạng dùng. Tương truyền, vua dùng một đêm thị tẩm năm phi tần mà không biết mệt lại sinh thêm được ba người con. Bài rượu thuốc này xuất hiện trước bài “Nhất dạ Lục giao”.

Hình ảnh Nhất dạ ngũ giao
Ảnh minh họa

Thành phần

 1. Nhục thung dung: 3 chỉ bằng rưỡi bằng 13.125g
 2. Tân nguyên ngọc: 3 chỉ bằng rưỡi bằng 13.125g
 3. Tảo nhân: 2 chỉ bằng 7.5g
 4. Quy phiên: 5 chỉ bằng 18.75g
 5. Cốt toái bổ: 2 chỉ bằng 7.5g
 6. Cam cúc hoa: 3 chỉ bằng 11.25g
 7. Xuyên ngưu tất: 2 chỉ bằng 7.5g
 8. Nhị hồng sâm: 5 chỉ bằng 18.75g
 9. Chích kỳ: 2 chỉ bằng 7.5g
 10. Sinh địa: 3 chỉ bằng 11.25g
 11. Thạch hộc: 3 chỉ bằng 11.25g
 12. Xuyên khung: 3 chỉ bằng 11.25g
 13. Xuyên tục đoạn: 2 chỉ bằng 7.5
 14. Xuyên đỗ trọng: 3 chỉ bằng 11.25g
 15. Quảng bì: 2 chỉ bằng 7.5g
 16. Đại táo: 10 quả
 17. Cam kỷ tử: 5 chỉ bằng 18.75g
 18. Đại đảng sâm: 2 chỉ bằng rưỡi 9.375g
 19. Thục địa: 3 chỉ bằng 11.25g
 20. Đản sâm: 3 chỉ bằng 11.25g

Cách ngâm: Ngâm với 2 lít rượu đế thật ngon, ngâm 5 ngày, rồi nấu nửa lít nước sôi với 3 lương bằng 112.5g đường phèn. Sau khi đường tan hết, bỏ chung vào bình rượu thuốc, trộn đều lên, ủ thêm 7 ngày có thể uống.

Công dụng: Bồi bổ cơ thể, nâng khả năng quan hệ và sinh con.

Cách dùng: Ngày 3 lần, mỗi lần 10ml.

Kiêng kỵ: Người âm hư hỏa vượng

LEAVE A COMMENT