Thuốc Tránh Thai

  Bài thuốc kinh nghiệm

Bà con dân tộc Thái , Thanh Hóa có bài thuốc tránh thai , qua thực tế chúng tôi thấy rất nghiệm. Bài thuốc:

Cao ích mẫu 40g

Bột hoạt thanh 40g

Hai thứ hòa vào nhau , chia làm 5 lần uống . Lần thứ 1 uống trước khi giao hợp . Giao hợp xong uống tiếp lần nữa và ngày hôm sau uống 3 lần nữa vào sáng , chiều tối. Hoặc có thể đón uống trước 3 ngày trước kỳ kinh nguyệt . Mỗi ngày 6g ích mẫu với nước sắc lõi vàng và lá móng tay mỗi thứ 30g . Uống cho đến khi thấy kinh là được . Vì ích mẫu có độ kiềm cao làm cho môi trường trong tử cung không thích nghi với việc thụ thai . Vậy dùng cao ích mẫu kế hoạch hóa gia đình rất tốt.