Category : Thơ ca YHCT

Bài Ca Bạch Truật

Phiên âm Bạch truật cam ôn Kiện tỳ cường vị Chỉ tả trừ thấp Kiêm khư đàm bĩ. Dịch nghĩa Bạch truật vị ngọt tính ôn Kiện tỳ cường vị ta luôn nhớ rồi Chỉ tả trừ thấp cả hai Kèm tiêu đờm thấp chẳng sai chút nào Dược tính ca tứ bách vị- Lương ..

Read more

Bài Ca Độc Hoạt

Phiên âm Độc hoạt tân khổ, Cảnh hạng nan thư,  Lưỡng túc thấp tý, Chư phong căng trừ . Dịch nghĩa  Độc hoạt vị thuốc đắng cay Cổ, gáy đêm ngày khó chịu cứng đơ  Hai chân tê thấp đau như Các chứng phong ấy đều trừ khá nhanh . (Dược tính ca quát tứ ..

Read more

Bài Ca Khương Hoạt

Phiên âm   Khương hoạt vi ôn Khư phong trừ thấp Thân thống đầu đông  Thư cân hoạt lạc . Dịch nghĩa Tính ôn khương hoạt nhẹ thôi  Khư phong trừ thấp rõ rồi chẳng sai  Mình đau đầu nhức cả hai  Đường gân kinh lạc khoan thai nhẹ nhàng (Dược tính ca quát tứ ..

Read more

Bài Ca Tế Tân

Phiên âm Tế tân tân ôn Thiếu âm đầu thống Lợi khiếu thông quan Phong thấp giai dụng Dịch nghĩa Tể tân tính vị tân ôn, Nhức đầu thuộc chứng Thiếu âm rõ ràng  Lợi khiếu cùng với thông quan Muốn chữa Phong thấp bình an đều dùng (Dược tính ca quát tứ bách vị- ..

Read more

Bài Ca Kinh Giới

Phiên âm Kinh giới vị tân, Năng thanh đầu mục, Biểu hãn khư phong Trị sang tiêu ứ Dịch nghĩa Kinh giới vị thuốc vốn cay Hay thanh đầu mắt xưa nay đều dùng Phát hãn giải biểu trừ phong Mụn nhọt, tiêu ứ có công hiệu nhiều (Dược tính ca quát tứ bách vị- ..

Read more

Bài Ca Phòng Phong

Phiên âm Phòng phong cam ôn Năng trừ đầu vụng Cốt tiết tý thống Chư phong khẩu cẩm Dịch nghĩa Cam ôn là vị Phòng phong Hay chữa đầu váng ong ong trong đầu Khớp xương mình mây tê đau Phong tà cảm khẩu trước sau đều dùng (Dược tính ca quát tứ bách vị ..

Read more