Từ điển vị thuốc

A chỉ thảo
A giao
A giao nhân
Á Lệ Chi
A ngùy
A phiến
A phù dung
Á thực
A tỉnh giao
A tỉnh lư bì giao
Ái cửu
Âm địa quết
Âm hành thảo
Âm hương 
Ampil
Ấn độ la phu mộc
Ấn độ xa mộc
An nam tử
An nam tử
An tức hương
An tức hương chi
Ana drao bhao
Andak neak
Ane klua tao
Ang krang
Anh đào
Anh sinh
Anh tử túc
Anh tử xác
Anh túc sác
Antoung sar
Áo diệp cảnh thiên
Áp chích thảo
Áp cước bản thảo
Áp cước mộc
Áp cước mộc bì
Áp cước tử
Áp nhi cần
Áp niệu thảo
Áp thụ diệp
Ất kim
Atiso
Ba ba
Bá bệnh
Ba chạc
Ba chẽ
Ba cức
Ba đậu
Ba đậu mè
Ba đậu nam
Ba đậu sương
Ba đậu tây
Ba đinh
Ba gạc
Ba gạc Ấn Độ
Ba gạc lá mọc vòng
Ba gạc lá to
Ba kích
Ba kích nhục
Ba kích thiên
Ba la mật
Bà la thụ
Bà luật hương
Ba mễ
Ba mươi
Ba nhân
Ba quả
Ba sương
Ba thư
Ba thục
Bá thực
Bã thuốc
Ba tiêu
Ba tiêu cương tử
Bá tử nhân
Bá vương tiêm
Bấc
Bắc cam thảo
Bắc cảo bản
Bấc đèn
Bạc hà
Bạc hà diệp
Bạc hà não
Bắc huyền sâm
Bắc mộc hương
Bắc sài hồ
Bắc sài hồ
Bạc sau
Bắc sơn tra
Bắc thăng ma
Bạc thau
Bắc thương truật
Bạch bang kỷ tử
Bách bệnh
Bạch biển đậu
Bạch biển đậu tử
Bách bộ
Bách bộ xà
Bạch bối hoàng hoa nhậm
Bạch cam toại
Bạch cập
Bạch chỉ
Bạch chiểu
Bạch cổ đinh
Bạch cổ nguyệt
Bạch cự
Bạch cúc hoa
Bách cước
Bạch cương tằm
Bạch đại thọ
Bạch đậu
Bạch đậu khấu
Bạch đầu ông
Bạch đồng nữ
Bạch dược
Bạch giới tử
Bạch hà thủ ô
Bạch hạc
Bạch hạc
Bạch hạc đằng
Bạch hổ
Bạch hổ thang
Bạch hồ tiêu
Bách hoa cao
Bạch hoa đằng
Bách hoa tinh
Bạch hoa xà
Bạch hoa xà thiệt thảo
Bách hợp
Bạch hương nhu
Bạch khấu
Bạch khấu nhân
Bạch lạt tử
Bạch liễm
Bạch linh
Bạch long
Bạch lựu
Bạch mai
Bạch mai đậu
Bạch mao
Bạch mao căn
Bạch mộc thông
Bạch nga mi đậu
Bạch ngọc nhi
Bách nhật bạch
Bách nhật hồng
Bạch Nhĩ Thảo
Bạch phàn
Bạch phấn đằng
Bạch phê
Bạch phụ
Bạch phụ củ
Bạch phụ phiến
Bạch phụ tử
Bạch phục linh
Bạch quả
Bạch sửu
Bạch tật
Bạch tật lê
Bách thảo sương
Bách thử nhân
Bạch thược
Bạch thược dược
Bạch tiễn bì
Bạch tín thạch
Bạch truật
Bách tử nhân
Bách túc trùng
Bạch tuyết hoa
Bạch vi
Bạch yến
Bái cúc
Bái lương
Bài ngài
Bại tương thảo
Bala cao
Bàm bàm
Bán biên liên
Bán ha
Bán liên chi
Ban long châu
Bàn long sâm
Ban manh
Ban mao
Bản tiêu
Bần trắng
Bản tri liên
Ban trượng căn
Ban trượng căn
Báng
Bàng Bàng đại hải
Bạng bối
Bạng châu
Băng đại hải
Bạng hoa
Bàng lang
Bằng lăng
Bàng linh dương
Băng phiến
Băng phiến não
Bàng sa
Băng sa
Băng thạch
Báo bể
Bảo cự hành
Bảo kế
Bào ngư
Bắp chà
Bất diên đạo
Bất điêu thảo
Bát giác hồi hương
Bất giác liên
Bất quản thái
Bắt ruồi
Bất tri nại
Bất tử diệp
Bất tử thảo
Bầu bí
Bầu đất
Bầu đất dại
Bâu pán
Bâu thooc
Bảy lá một hoa
Bẻm
Bèo cái
Bèo đất
Bèo Nhật Bản
Bèo tai tượng
Bèo tây
Bèo trắng
Bèo ván
Bí bái
Bí dại
Bí đao
Bí đỏ
Bì giao
Bị lệ
Bị lệ thực
Bí ngô
Bích hỷ oa
Bích tâm trùng
Bích tiền
Biên bức phần
Biển đậu
Biển đậu hoa
Biển đậu nhân
Biển đậu y
Biến Địa Hương
Biến Địa Kim Tiền
Biến hóa
Biến lạp bắc hợp
Biển trúc
Biển trúc căn
Biển xúc
Bìm bìm biếc
Bìm bìm xẻ ngón
Bịnh cam tử
Binh lang
Bình nước
Bình vôi
Bioc hom
Bioc hương
Blou xít
Bồ anh
Bổ béo
Bo bo
Bồ bồ
Bọ cạp
Bồ Cạp nước
Bọ cạp nước
Bồ chát
Bồ công anh
Bồ công định
Bổ cốt chỉ
Bổ cốt toái
Bồ cu vẽ
Bồ đào
Bồ đề
Bồ hoàng
Bồ hoàng thái
Bọ mảy
Bơ nhục đậu khấu
Bo nu xe
Bơ pât
Bộc công anh
Bộc điệp
Bời cóc
Bời lời nhớt
Bỗi mẫu
Bòi ngòi
Bòi ngòi bò
Bồn bồn
Bồn giao
Bồn sa
Bòng
Bông
Bông báo
Bông bét
Bòng bong
Bồng bồng
Bọng cách
Bông cỏ
Bông dừa
Bông gạo
Bông liễng
Bông mồng gà đỏ
Bông mồng gà trắng
Bông móng tay
Bông nên
Bóng nước
Bông ổi
Bông phấn
Bồng sa
Bông sứ
Bông sứ đỏ
Bông sứ ma
Bổng thảo
Bông trang đỏ
Bông trang trắng
Bồng truật
Bông vang
Bông vàng
Bông xanh
Bông xướt
Bột chàm
Bột cô anh
Bột đính thái
Bọt ếch
Bột tề
Brai xiêm
Bù ngót
Bứa
Bứa chùa
Bục bục
Bùi
Bùi béo
Bụng báng
Bùng bục
Bưởi
Bưởi bung
Bướm bạc
Bươm bướm
Buồn chuồn
Bụt
Ca cao
Cà chua
Cá cóc
Cà cuống
Cà dái dê
Cà dái dê tím
Cà dại hoa tím
Cà dại hoa trắng
Cà dại hoa vàng
Cà dại trái vàng
Cà dầm
Cà diên
Cà độc dược
Cà độc dược
Cà gai
Cà gai cua
Cà gai leo
Cà hoang
Cà hoang gai hoa tím
Cà hôi
Cà lào
Cà lục dược
Cà na
Cá ngựa
Cá nóc
Ca nữ
Cà pháo
Cà quánh
Cà quính
Cà rốt
Cà tàu
Cà tom
Cá trắm
Cách mộc
Cách tử
Cải bắp
Cải canh
Cải củ
Cải cúc
Cải dưa
Cải trời
Cải tử hoàn hồn thảo
Cải xoong
Cam
Cam bố
Cam cao
Cam cát căn
Cam chư
Cam cúc hoa
Cam đài
Cẩm địa là
Cam giá
Cẩm giảng
Cảm lãm
Cẩm lệ chi
Cam rông
Cảm sảo
Cam thạch
Cam thảo
Cam thảo bắc
Cam Thảo Dây
Cam thảo nam
Cam thự
Cam tiêu
Cam toại
Cam trạch
Cẩm túc căn
Cẩm xà lặc
Cam xũng
Camala
Cận khách
Can khương  
Càn mẫu
Cần nước
Cần sa
Can táo
Cần tây
Can thanh quả
Cán thảo
Càn thôn
Càng tôm
Canh châu
Cành giao
Cánh kiến trắng
Cánh thảo
Canhkina
Cảo bản
Cao ban long
Cao chư
Cao hổ cốt
Cảo Hương
Cao khỉ
Cao lương khương
Cao ly sâm
Cao miết giáp
Cao viễn
Cáp giải
Cáp giới
Cáp ngư
Cáp sao a giao
Cáp sao a giao
Cập tả
Cấp tính tử
Cát bối
Cát căn
Cát cánh
Cát cánh lan
Cát lồi
Cát sâm
Cát tử căn
Cát tuế tử
Cau
Cẩu báo
Cẩu cách
Cẩu cốt
Câu đằng
Cẩu kế
Câu khởi
Câu kỉ tử
Cấu nậu thảo
Cẩu nhục
Cẩu thận
Cẩu tích
Cẩu tồn mao
Câu trạng thạch hộc
Câu vẫn
Cây actisô
Cây ba gạc
Cây ba gạc
Cây ba gạc Ấn Độ
Cây ba kích
Cây ban
Cây bồ đề
Cây bọ mắm
Cây bông
Cây bông phấn
Cây cà độc dược
Cây cam xũng
Cây càng tôm
Cây cau
Cây chàm
Cây chân bầu
Cây cháy nhà
Cây chè
Cây chẹo
Cây chiến
Cây chó đẻ
Cây chưng bầu
Cây cổ bình
Cây cổ cò
Cây cốc tinh
Cây cốc tinh thảo
Cây cối xay
Cây cối xay
Cây cơm cháy
Cây cơm nếp
Cây cơm nếp
Cây cơm rượu
Cây cốt khí
Cây củ đậu
Cây cúc bách nhật
Cây cuồng
Cây dạ cẩm
Cây đa lông
Cây dâm trắng
Cây đằng xay
Cây dâu
Cây dầu giun
Cây để
Cây dền
Cây đết
Cây đơn đỏ
Cây dừa cạn
Cây dung
Cây đuôi công
Cây gai
Cây gai cua
Cây ganh
Cây gạo
Cây hàm ếch
Cây hạt bí
Cây hoa hòe
Cây hoa nhài
Cây hoa phấn
Cây hoa thủy tiên
Cây Hòe
Cây huyết dụ
Cây ké đầu ngựa
Cây khôi
Cây không lá
Cây kiến cỏ
Cây kim vàng
Cây ký ninh
Cây la
Cây lá dứa
Cây lá gai
Cây lá men
Cây lá tiết dê
Cây lác
Cây lim
Cây loét mồm
Cây lôm
Cây lông khỉ
Cây lức
Cây lùn
Cây Lười ươi
Cây mã tiền thảo
Cây mắc cỡ
Cây mắm
Cây mào gà đỏ
Cây mào gà trắng
Cây me rừng
Cây mỏ quạ
Cây một lá
Cây mùi cua
Cây mướp sát
Cây nắp ấm
Cây nghể
Cây ngọt nghẽo
Cây ngưu tất
Cây nhàu
Cây nhót
Cây nhót tây
Cây ổi
Cây ong bầu
Cây quả canhkina
Cây rau cải
Cây rau má
Cây rau má lá rau muống
Cây rau má lá rau muống cuống rau răm
Cây rau má ngọ
Cây râu mèo
Cây rau ngót
Cây ráy
Cây rùm nao
Cây sà sàng
Cây sảng
Cây si
Cây sóng rắn
Cây sui
Cây sung
Cây sừng bò
Cây sừng bò cây đa lông
Cây sừng dê
Cây sừng trâu
Cây tam thất
Cây thạch
Cây thạch đen
Cây thạch lựu
Cây thẹn
Cây thông thảo
Cây thông thiên
Cây thuốc mọi
Cây thuốc phiện
Cây tơ hồng
Cây tô mộc
Cây tổ phượng
Cây tổ rồng
Cây trắc bách diệp
Cây trạch tả
Cây trinh nữ
Cây trứng ếch
Cây Ươi
Cây vòi voi
Cây vông nem
Cây xà sàng
Cây xấu hổ
Cây xộp
Cây xương sáo
Chạ khẩu cắm
Chạ phiếc
Chambok barang
Châu a giao
Châu ma
Châu Thăng ma
Châu tử nhân
Chế quyển phác
Chế thiên trùng
Chế tiểu phác
Chế xuyên phác
Chếmao truật
Chí điên
Chỉ hương
Chi ma
Chí nhục
Chỉ sác
Chí thông
Chi tử
Chìa vôi
Chích viễn chí
Chiết Căn
Chiều đủ
Chiều liêu xanh
Chính hoài
Chính mã
Chó bể
Chó đẻ
Chó đẻ hoa vàng
Chói đẻ răng cưa
Chói đèn
Chỗi đực
Chrey krem
Chrey pren
Chủ điền
Chu sa
Chua hao
Chừa ma zìn
Chưng bầu
Chuối nước
Chuối tiêu
Chuồng chuồng
Chương Não
Chút chít
Chuyết bối la hương
Cỏ bắc
Cỏ bạc đầu
Cỏ bấc đèn
Cổ bình
Cỏ bợ
Co bóng bo
Co ca
Cỏ cháy
Cỏ chỉ tía
Cỏ chó đẻ.
Cổ cò
Cỏ cú
Cỏ dáng
Cỏ đĩ
Cổ đính
Co dọng dạnh
Cỏ dùi trống
Cỏ đuôi công
Cỏ đuôi lươn
Cỏ gấu
Co in tó
Cỏ mần trầu
Cỏ may
Cô mễ
Cỏ mực
Cỏ nến
Cổ nguyệt
Co nhọt
Co nim
Cỏ nút áo
Co phá mặc lăm
Co phúc
Cỏ roi ngựa
Cỏ sả
Cỏ the
Cỏ thiên thảo
Cỏ tranh
Cỏ trói gà
Cỏ tỹ gà
Co vo dính
Cỏ vườn trầu
Cỏ xước
Cốc dầu
Cóc mẳn
Cốc nha
Cốc tinh thảo
Cơi
Cối xay
Cơm cháy
Cơm nếp
Cơm nguội
Cơm rượu
Côn bố
Con dím
Con nhím
Con rết
Con rươi
Cống đinh hương
Cống khói
Cống mễ
Công tôn thụ
Cống tử
Coóc bẻ
Cốt khí
Cốt toái bổ
Củ ấu
Củ ấu tàu
Củ cải
Củ cây cơm nếp
Củ chi
Củ chóc
Củ cốt khí
Củ đậu
Củ gai
Củ gấu
Củ gấu tàu
Củ gió đất
Củ khởi
Cù lắc
Cù mạch
Củ mài
Củ năn
Củ nâu
Củ ngọt núi
Củ nhú nhoái
Củ niễng
Củ nưa
Củ sắn dây
Củ sắng
Cự thăng tử
Củ Tóc Tiên
Cù túc xác
Củ vú bò
Cúc áo
Cúc bách nhật
Cúc điểm vàng
Cúc hoa
Cúc hoa trắng
Cúc keo
Cúc liên chi dại
Cúc mẳn
Cúc nháp
Cúc nước
Cức quyển
Cúc tần
Cung cự
Cườm thảo đỏ
Cuồng
Cương nhĩ tử
Cương tằm
Cương tiền
Cương trùng
Cương tử
Cứt chuột
Cứt lợn
Cứu cùng thảo
Cứu hoang thảo
Cửu khổng
Cửu khổng loa
Cửu Lý Hương
Cửu lý trúc căn
Cửu nguyên xuẩn
Cửu phụ tử
Cửu thái
Cửu tin thảo
Cửu Vĩ Dương
Dã biển đậu
Dạ cẩm
Dã cam thảo
Dạ can
Dã chi ma
Dã cửu
Dạ giao đằng
Dã hồ ty
Dã hoa tiêu
Dã hoàng đậu
Dã hòe
Dã hồng hoa
Dạ hợp
Dạ hợp thảo
Dã Hương
Dã huyên thảo
Dạ lai hương
Dã miên hoa
Dạ minh sa
Dạ ngưu bàng
Dã nhân sâm
Dã phác
Dạ quan môn
Dã sơn tra
Dã thích thái
Dã Thiên Ma
Dã ư truật
Da voi
Dã vu
Dả vu đầu
Dâm bôi
Dâm dương hoắc
Dâm trắng
Dẫn lâu
Dang het
Dang het khmoch
Dang song
Dành dành
Dâu
Dâu cang
Dầu đắng
Dầu dấu
Dâu gia xoan
Dầu giun
Dầu mè
Dầu nước
Dầu rái trắng
Dâu rượu
Dầu sơn
Dâu tằm
Dâu tiên
Dây ba mươi
Dây bàm
Dây cẩm văn
Dây chỉ
Dây chi chi
Dây chua lè
Dây cóc
Dây cườm cườm
Dây dác
Dây đằng giang
Dây đất
Dây đau xương
Dây đẹt ác
Dây đòn gánh
Dây duốc cá
Dây gắm
Dây gắm lót
Dây gân
Dây hái
Dây khai
Dây ký ninh
Dây mấu
Dây mỡ lợn
Dây mơ lông
Dây mơ tròn
Dây mốc
Dây quai bị
Dây quai xanh
Dây ruột gà
Dây sén  
Dây sót
Dây sữa bò
Dây thần nông
Dây thuốc cá
Dây tóc tiên
Dây vẳng
Dây vòi voi
Dế
Dế dũi
Dế mèn
Dê sua tùa
Dền
Di đường
Dị Kiều
Dĩ mễ
Dĩ nhân
Dĩ thực
Dịch ách
Diêm cam thảo
Diễm hữu
Diêm thủy sao
Diên hồ sách
Diếp cá
Diếp dại
Diệp hạ châu
Diệp hòa thái
Diếp hoang
Diệp sinh căn
Diếp trời
Dím
Dong
Dong riềng
Du cam tử
Dư dung
Du hà ưu điểu
Du long thái
Dư lương
Du qua
Du thông
Du tử miêu
Dứa
Dừa cạn
Dưa chuột
Dứa dại
Dưa đỏ
Dưa hấu
Dưa leo
Dừa nước
Dứa thơm
Dung
Dược cần
Dược cúc
Duối
Duối gia
Dướng
Dương cửu
Dương đào
Dương đề
Dương đề thảo
Dương giác
Dương giác ảo
Dương giác đậu
Dương giác hữu
Dương hồng hoa
Dương khởi thạch
Dương lê
Dương nhãn bán hạ
Dương phu
Dương táo nhân
Dương tề
Dương thử
Dương tử tô
Dương vong
Dương xuân sa
Duyên đơn
Duyên hồ sách
Duyên hoàng
Duyên ly đậu
Duyên môn đông
Khương giới
Kỷ căn
É
É quế
É tía
É trắng
Ếch
Gấc
Gạc bao bì liên tảng
Gạc hươu nai
Gạc liên tảng
Gai
Gai bồ kết
Gai cua
Gai dầu
Gai kim vàng
Gai ma vương
Gai mèo
Gai sầu
Gai tầm xoọng
Gai trống
Gai tuyết
Gai xanh
Gai yết hầu
Gắm
Găng cơm
Găng cườm
Găng sơn
Găng trâu
Găng tu hú
Găng vàng
Giã cam thảo
Gia cầu
Giả hoa sinh
Giả lục đậu
Giả mạc gia
Giả như thụ
Giả tô
Gia toán hương
Giai Lệ
Giải lễ
Giải thương
Giai tiền thảo
Giản Hoa
Giần sàng
Giang bản quy
Giang mai
Giang nam đậu
Giáng ông
Giang Tô Kim Tiền Thảo
Giang tử
Giao bạch tử
Giao cẩu
Giao đẳng
Giấp cá
Giáp mãnh thảo
Giáp ngư
Giáp trúc đào
Giầu
Gió bầu
Gió cánh
Gió chuột
Gió miết
Gió niệt
Giổi
Giới tử
Giới tử xác
Giun đất
Gỗ vang
Gỏi cá
Gối hạc
Gòn
Gừng
Gừng gió
Gừng khô
Gừng trắng 
Gừng xám
Hà diệp
Hạ khô thảo
Hạ qua
Hạ Sinh
Hà sông
Hạ thảo đông trùng
Hà thủ ô đỏ
Hà thủ ô nam
Hà thủ ô trắng
Hắc chi ma
Hắc cổ nguyệt
Hạc co pán
Hắc đằng cổ
Hắc diện thần
Hắc hổ phách
Hắc lư bì giao
Hắc mai
Hắc phong tử
Hắc phụ
Hắc sâm
Hắc sửu
Hắc tân diêng
Hắc tiết thảo
Hắc ty lãnh
Hải Châu
Hải châu thường sơn
Hải Châu Tùng
Hải đới
Hải đồng bì
Hải kim sa
Hải long
Hải mã
Hải nhược bạch sự tiểu lại
Hải phiêu tiêu
Hải phù thạch
Hải sa sâm
Hải sâm
Hải tảo
Hải thử
Hải yến
Hàm đậu sị
Hàm ếch
Hàm Giác
Hàm qua
Hàm tu thảo
Han chang
Hàn dẫn
Hàn hán
Hàn hiệu điểu
Hàn hiệu trùng phẩn
Hạn Liên Tử
Han phan
Hán phòng kỷ
Hàn qua
Hàn the
Hàn thủy thạch
Hàn tín thảo
Hán trung phòng kỷ
Hàn tước phần
Hành
Hạnh
Hành biển
Hạnh đào
Hành đỏ
Hành hoa
Hành lào
Hào chư
Hạt bí
Hạt bí đỏ
Hạt bí ngô
Hạt bo bo
Hạt bông
Hạt cải bẹ trắng
Hạt cải trắng
Hạt cau
Hạt cây tơ hồng
Hạt cây Trắc bá
Hạt Củ Cải
Hạt đào
Hạt đậu miêu
Hạt điều
Hạt gấc
Hạt hổ
Hạt Màn đẻ
Hạt muồng
Hạt sẻn
Hạt thảo ca
Hạt tiêu
Hầu
Hậu bì
Hầu cồn
Hầu cửa sông
Hầu đan
Hậu phác
Hầu táo
Hầu tử táo
Hẹ
Hê hạng thảo
Hé mọ
Hi thiêm thảo
Hìa kía piếu
Hiên già chi miêu
Hiển minh bả
Hiệp diệp
Hồ ba lặc
Hổ cốt
Hổ cốt
Hổ cốt giao
Hồ cùng
Hồ đại hải
Hồ đào
Hồ đào
Hồ đào diệp
Hồ đào nhân
Hồ đào xác
Hổ đầu cốt
Hồ đổi tử
Hồ giới
Hồ hoàng liên
Hổ kế
Hồ lô trà
Hồ lô trà
Hồ ma
Hồ ma
Hồ ma nhân
Hồ qua
Hổ thiệt
Hồ tiêu
Hồ tiêu
Hổ trượng căn
Hổ trượng căn
Hồ tuy
Hồ ty
Hổ vĩ
Hổ vĩ mép lá vàng
Hoa bướm
Hỏa Chi
Hòa cô
Hoa cúc áo
Hoa cứt lợn
Hoa đất
Hỏa diệm thảo
Hoa độc mao ư hoa tử
Hoa hải đằng
Hỏa Hiêm
Hoa hiên
Hoa hoè
Hoả khôi mẫu
Hoa kim ngân
Hoa long cốt
Hoa lý
Hoa mật mông
Hoa mặt trời
Hoa múc
Hoa ngũ vị
Hoa nhài
Hoa phấn
Hỏa sâm
Hoa sự thảo
Hoa thiên lý
Hỏa Thực
Hoa tiêu
Hoa tiêu thích
Hoa ương lặc
Hóa ương lặc
Hoa vương
Hoắc hương
Hoắc khử bệnh
Hoài ngưu tất
Hoài sơn
Hoàn dương thảo
Hoàng bá
Hoàng bá nam
Hoàng cầm
Hoàng cầm râu
Hoàng cân
Hoàng cát căn
Hoàng cẩu thận
Hoàng chi  
Hoàng chi tử
Hoàng cúc
Hoàng cung trinh nữ
Hoàng cương tử
Hoàng đằng
Hoàng đằng lá trắng
Hoàng đào
Hoàng độc
Hoàng đơn
Hoàng hoa
Hoàng hoa địa đinh
Hoàng hoa giáp trúc đào
Hoàng hoa lang thảo
Hoàng hoa thái
Hoàng hương ảnh tử
Hoàng khởi
Hoàng kì
Hoàng kim thạch
Hoàng la tử
Hoàng lan hoa
Hoàng liên
Hoàng liên gai
Hoàng liên nam
Hoàng liên ô rô
Hoàng lồ
Hoàng lực
Hoàng lương
Hoàng mao nhung
Hoàng mộc
Hoàng mù
Hoàng nàn
Hoàng Nghiệt
Hoàng nha
Hoàng quyết
Hoàng thăng
Hoàng thăng đơn
Hoàng thảo
Hoàng Thiều
Hoàng thọ đan
Hoàng thường sơn
Hoàng tinh
Hoàng tôn
Hoàng tri mẫu
Hoàng ty tử
Hoàng uất
Hoàng viễn
Hoàng y
Hoạt huyết đan
Hoạt lộc thảo
Hoạt thạch
Hoạt thạch phấn
Hộc tả
Hòe hoa
Hoè hoa mễ
Hòe hoàn
Hoè mễ
Hòe nhụy
Hồi
Hồi đầu thảo
Hồi núi
Hồi sinh thảo
Hom búa
Hom búa lượt
Hốn đông
Hống
Hồng bì
Hồng bì dại
Hồng bì núi
Hồng bối diệp
Hồng bối quế hoa
Hồng chi tử
Hồng cô nương
Hồng đơn
Hồng dương
Hồng hoa
Hồng hoa thái
Hồng lan hoa
Hồng phấn
Hồng phê
Hồng phê
Hồng sim
Hồng táo
Hồng thăng
Hồng thăng đơn
Hồng thự
Hồng thự
Hồng thự
Hồng tiên
Hồng tín thạch
Hồng tử nhân
Hồng tùng chi
Hồng tước san hô
Hồng xiêm
Hợp hoan bì
Hợp hương
Hột mát
Hột Trắc bá
Hruê êhang
Hư Phạn
Hủ trường
Huân mai
Húng chanh
Hùng đởm
Húng giổi
Hùng hoàng
Hùng phong
Húng quế
Hung tin
Húng trám
Hùng tước xỉ
Hương bài
Hương bồ
Hương bồ thảo
Hương cảo bản
Hương độc hoạt
Hương đôn thảo
Hương lâu
Hương mao
Hương nhu
Hương nhu tía
Hương nhu trắng
Hương nhung
Hương phụ
Hương thái
Hương thảo
Hương tuy
Hươu nai
Hươu xạ
Huyền đài
Huyền điểu
Huyền hồ sách
Huyền minh phấn
Huyền sâm
Huyền thảo
Huyền vũ tinh
Huyết căn
Huyết dư
Huyết dụ
Huyết dư thán
Huyết giác
Huyết hổ phách
Huyết kiệt
Huyết nhung
Huyết phách
Huyết sâm
Hy kiểm thảo
Hy thiêm
Hy thiêm thảo
Hy tiên
Ích Chí Tử
Ích mẫu
Ích mẫu thảo
Ích Minh
Ích trí
Ích trí nhân
Kê cách
Kê Chuân Bì
Kê cốt thăng ma
Ké đầu ngựa
Ké đồng tiền
Ké hoa đào
Ké hoa vàng
Kê Hoàng Bì
Kê nhãn đằng
Kê niệu thảo
Kê nội kim
Kê quan
Kê quan hoa
Kê tô
Kê Tố Tử
Kê trường phong
Keo giậu
Kẹo mạch nha
Keo nước hoa
Keo ta
Kết hồng hoa
Kha tử
Khai hầu tiễn
Khát bo lương
Khâu cần cà
Khâu dẫn
Khấu nhân
Khâu nước
Khế
Khế chua
Khế cơm
Khế giang
Khế rừng
Khế ta
Khỉ
Khiên ngưu
Khiên ngưu tử
Khiển Tỷ Xà
Khinh phấn
Khô cầm
Khổ cốt
Khổ đảm thảo
Khổ Đê Thảo
Khổ di
Khổ địa đảm
Khổ Đởm
Khổ hoa
Khô kỷ
Khô mai nhục
Khô phàn
Khô phèn
Khổ qua
Khổ sâm
Khổ thái
Khổ trạch
Khô trường
Khổ viễn chí
Khổ yêu
Khoai đao
Khoai lang
Khoai leng
Khoai mài
Khoai na
Khoai nưa
Khoai riềng
Khoai tây
Khoai xiêm
Khoan cân đằng
Khoản đông hoa
Khôi
Khởi ly
Khởi mục
Khởi tử
Khôi Viên
Không Kiều
Không xác
Khủ khởi
Khúc đàn
Khúc nếp
Khuê giác sâm
Khung cùng
Khung tung
Khước lão căn
Khước thử
Khương hoàng
Khương hoạt
Khương thanh
Khương thử
Khương Tinh Tử
Khương vu
Kiềm chế thương truật
Kiềm Xà
Kiến cò
Kiền kiện
Kiến kỳ nam
Kiến thần khúc
Kiến thuỷ hoàn dương
Kiệu đỏ
Kiều mạch
Kim anh
Kim anh tử
Kim bất hoán
Kim châu
Kim Chi
Kim chư đởm
Kim cô
Kim cổ thảo
Kim Cước Não
Kim đà tăng
Kim Đằng Hoa
Kim duẫn
Kim hoa
Kim hoa thảo
Kim khổ lãm
Kim lê
Kim mao cẩu tích
Kim mãu thuế
Kim ngân
Kim ngân hoa
Kim ngưu đởm
Kim quả lãm
Kim sơn gìa căn
Kim sương
Kim thạch hộc
Kim thao thạch hộc
Kim thất nương
Kim thị hoàng tinh
Kim thược dược
Kim tiền bạc hà
Kim tiền thảo
Kim tinh thảo
Kim trâm thái
Kim trâm thảo
Kim tuyến thảo
kim ty yến
Kim vàng
Kinh giới
Kinh giới núi
Kinh giới tuệ
Kinh khung
Kinh tử
Kỳ nam
Kỳ nam gai
Kỳ nam kiến
Kỷ tử
Kỳ Xà
Lá Ba Chẽ
La Bặc Tử
Lá bồ ngót
La cho
La Điền Tử
Lá dong
Lá dứa
Lá dứa thơm
Lá giấp
La hán
Lá hen
La hồ đào
Lá khôi
Lá lốt
Lá mặt trời
Lá men
Lá náng
Lá ngõa
Lá ngón
La phu mộc
La rừng
Lá sen
Lá trắng
La ty tử
Lác
Lạc
Lạc địa sinh căn
Lạc giời
Lạc hoa sinh
Lạc kiều
Lạc tọc
Lai
Lai Bặc Tử
Lại Bồ Đào
Lai phục tử
Lam khái liên
Lãm ngư cốt
Lam vĩ xuân
Lan giang
Lan Hoa
Lan hòe
Lạn sa tinh
Lan thảo
Lan Tiên
Lăng cao
Lăng Du
Lăng ớt
Lăng tiêu thảo
Lăng trạch
Lanh mán
Lanh mèo
Lành ngạnh
Lãnh thủy đơn
Lão dương tử
Lão hổ cốt
Lão kiều
Lão mật mông hoa
Lão nha châu
Lão nha nhãn
Lão quan thả
Lão thử lực
Lão thử thích căn
Lão thúc phu
Lạp hồng hoa
Lạp tử
Lạt tiêu
Lẻ bạn
Lệ Châu Nô
Lệ chi
Lệ Chi Nô
Lệ Duyên
Lệ hạch
Lê lô
Lệ Nô
Lệ Thảo
Lê thực liên
Lét lang
Liên châu ba kích
Liên Dị
Liên diệp
Liên kiều
Liên Kiều Tâm
Liên ngẫu
Liên nhục
Liên phòng
Liên tâm
Liên Thảo
Liên tiền thảo
Liên tu
Liên tử tâm
Liệt phác
Liêu cao bản
Liễu kha vương  
Liêu ngũ vị
Liêu sa sâm
Lim
Linh chi
Linh chỉ
Linh chi thảo
Linh dương giác
Lĩnh nam nguyên hoa
Linh thảo
Linh thông
Lô Bặc Tử
Lô cam thạch
Lô căn
Lộ đẳng sâm
Lộ đế
Lô hội
Lộ thảo
Loan chư
Loạn phát
Loạn phát thán
Lộc bình
Lộc cửu
Lộc dương sinh
Lộc giác
Lộc giác giao
Lộc giác sương
Lộc huyết
Lộc mại
Lộc nhung
Lộc thai
Lộc thông
Lộc trúc
Lộc trường
Loét mồm
Lôi hoàn
Lợi như
Lõi tiền
Long châu quả
Long cốt
Lông cu ly
Lồng đèn
Long đởm thảo
Long duyên
Long duyên hương
Long hàm
Long Mục
Long não
Long não hương
Long nha thảo
Long nhãn
Long Nhãn Cẩm
Long Nhãn Cân
Long nhãn nhục
Long phúc hương
Long sa
Long tiết
Lót
Lư bì giao
Lú bú
Lú lớn
Lu lu đực
Lúa mạch đen
Lúa miêu
Lúa sèo
Luân diệp sa sâm
Lức
Lục anh
Lục bạc hà
Lục bình
Lục chi tử
Lục đậu
Lục đình khúc
Lục hà hà
Lục lạc ba lá tròn
Lục mại
Lục ngọc thụ
Lục thần khúc
Lục thăng ma
Lưỡi bò
Lưỡi cọp
Lưỡi đồng
Lưỡi hổ
Lưỡi hùm
Lười ươi
Lưỡng diện châm
Lương khương
Lương phấn thảo
Lưỡng phù chắm
Lương Qua
Lương táo
Lựu cầu tử
Lựu chùa tháp
Lưu hoàng
Lưu hội
Ly Châu Ly
Mã tiên thảo
Măng cụt
Mẫu đơn bì
Mức lá to
Muồng trâu
Mướp đắng
Mướp sát
Mã chi
Mã đề
Mã đề nước
Mã đề thảo
Mã hàm khung cùng
Ma hoàng
Ma hoàng chích mật
Mã kế
Mã liên an
Ma Linh Dương
Ma mãnh
Mã thầy
Mã thuật
Mã tiền
Mã túc
Ma vu quả
Mắc cỡ
Mạch ba góc
Mạch đông
Mạch môn đông
Mạch nha
Mai cá mực
Mai con ba ba
Mai gầm
Mai gầm bạc
Mai gầm vàng
Mai hoa băng phiến
Mai hoa não
Mai mực
Mắm đen
Mắm trắng
Mâm xôi
Mần cáy
Mán chỉ
Mần côi
Mạn đà là
Mần để
Màn kinh tử
Mần kỳ cáy
Mận rừng
Màn tàn
Mấn trăm
Mần trắng
Mần trầu
Mần tưới
Mãng cầu
Mãng cầu gia
Mãng cầu ta
Măng nam bo
Mạng nhện
Mang tiêu
Mãnh ma
Manh tràng thảo
Mãnh tử nhân
Mao căn
Mao du
Mao đương quy
Mào gà
Mào gà đỏ
Mào gà trắng
Mao sài xích
Mao sáng
Mao thích
Mao truật
Mao tử cô
Mao yến
Mạt
Mật bò
Mật cá (cây)
Mật cam
Mật đà tăng
Mật đất
Mật động vật
Mật gấu
Mật lợn
Mạt lỵ
Mật mông hoa
Mật ong
Mật ong chúa  
Mặt quỷ
Mắt rồng
Mắt trâu
Mạt trích hoa
Mật Tỳ
Mậu ất chi
Máu chó
Mẫu cúc
Mẫu đơn
Mẫu đơn căn bì
Mẫu lệ
M’ba
Me
Mễ bô
Mễ châu
Mê dương sâm
Mề gà
Mễ nang
Mễ Não
Mê nhung
Me rừng
Mê thân thảo
Mé tré bà
Mễ xác
Mễ xích
Men
Men sứa
Mền tên
Mệnh môn lục sự
Mía
Mía bẻm
Mía dò
Mía giò
Mía nung
Mic lông
Miến chi tử
Miên hoa
Miễn tử
Miết giáp
Miết giáp giao
Miết xác
Miêu ba hổ
Miêu nhi bạc hà
Minh đẳng sâm
Minh giao
Minh phách
Minh phàn
Minh thạch
Mít
Mô bạc
Mò cua
Mò đỏ
Mơ lông
Mô lu
Mò nhớt
Mỏ ó
Mò om
Mỏ quạ
Mổ sẻ
Mơ tam thể
Mò trắng
Mơ tròn
Mộc ban
Mộc biết tử
Mộc Đạn
Móc diều
Mộc du
Mộc du thụ
Mộc hồ điệp
Mộc hoa trắng
Mộc hương
Mộc hương thần
Mộc liên
Mộc ma hoàng
Móc mèo
Móc mèo núi
Mộc miên
Mộc miết tử
Mộc nhĩ
Mộc phòng kỉ
Mộc qua
Mộc tặc
Mộc tặc ma hoàng
Mộc tặc thảo
Mộc tất tử
Mộc thông
Mộc thông mã đậu linh
Mộc thược dược
Mộc tử thụ
Mộc vài
Mối nám
Mối rách
Mối tròn
Mồng gà trắng
Mông hoa
Móng lưng rồng
Móng tay
Móng tay lồi
Móng tay nhuộm
Mồng tơi
Mồng tơi đỏ
Mồng tơi tía
Móp met
Một dược
Một lá
Mu bu
Mù mắt
Mú tương
Mù u
Mùa cua
Mức hoa trắng
Mùi
Mùi cần
Mùi cua
Mũi mác
Mùi tàu
Mùi tây
Mũn
Muối
Muối ăn
Muỗm
Muôn thạch
Muồng
Muống biển
Muồng hòe
Muồng lá khế
Muồng tía
Muồng truổng
Mướp hương
Mướp mủ
Mướp rừng
Mướp tây
Mỹ táo
Mỹ thảo 
Na
Nai
Nai chấp thảo
Nam bạc hà
Nam bạch chỉ
Nam bạch truật
Nam biển đậu
Nam dương lâm
Nam đà căn
Nam đương quy
Nam hậu phác
Nam hoàng bá
Nam hoàng liên
Nam mộc hương
Nam ngũ gia bì
Nam ngũ vị tử
Nam qua tử
Nam sa sâm
Nam sài hồ
Nam sâm
Nam sơn tra
Nam thương truật
 Nam tì bà
Nam tinh
Nam toan táo
Nam uy linh tiên
Nam viễn chí
Nan luật
Nàn đại lan
Nang mực
Nàng nàng
Náng hoa trắng
Náng hoa đỏ
Nãng gìa kết
 Não Tử
Nát thạch
 Nắc nẻ
Năng tiêu thảo
Nắp ấm
Nấm hương
Nấm lim
Nấm linh chi
Nấm tai mèo
Nấm trường thọ
Nậu Giác
Nén tàu
Nga bất thực thảo
Nga chưởng sài
 Nga truật
Ngà voi
Ngải
Ngải cau
Ngải cứu
Ngải diệp
Ngải mặt trời
Ngải nạp hương
Ngải phiến
Ngải phù dung
Ngải rét
Ngải tím
Ngải tượng
Ngải xanh
Ngành ngạnh
Ngạnh hoạt thạch
Ngao (cây)
Ngao hưu
Ngân hạnh
Ngân hoa
Ngân Hoàn Xà
Ngân sài hồ
Ngật lực gìa
Ngầu
Ngẫu tiết
Ngẫu tử
Ngấy
Ngấy chĩa lá
Nghẽo ngọt
Nghệ
 Nghệ đen
Nghể
Nghiệt Bì
Nghiệt Mộc
Nghinh dương tử
Ngoa đồng phác
Ngoan Dương Giác
Ngò
Ngò tàu
Ngò tây
Ngó sen
Ngọc chi thảo
Ngọc cổ
Ngọc đại thạch
Ngọc kim
Ngọc linh phiến
Ngọc mễ
Ngọc nữ
Ngọc phù dung
Ngọc quả
Ngọc quả hoa
Ngọc thụ
Ngọc ti bì
Ngọc trác
Ngọc trai
Ngọc trát
Ngọc trúc
Ngọc xị
Ngoi
Ngọt nghẹo
Ngô bạc khá
Ngô công
Ngô đồng
Ngô thù du
Ngô vu
Ngổ
Ngổ áo
Ngổ núi
 Ngổ om
Ngổ thơm
Ngổ trâu
Ngũ Bộ Xà
Ngũ bội xà
Ngũ bội tử
Ngũ đế túc
Ngũ gia bì  
Ngũ gia bì gai
Ngũ hương
Ngũ lăng tử
Ngũ liễm tử
Ngũ linh chi
Ngũ linh tử
Ngũ Mộc hương
Ngũ sắc
Ngũ vị tử
Nguyên hoạt thạch
Nguyên hồ sách
Nguyên hồng hoa
Nguyên Nhục
Nguyên sâm
Nguyên thanh
Nguyên tuy
Nguyên Từ Lặc
Nguyễn cộng
Nguyễn thốn hương
Nguyệt bạch
Nguyệt thạch
Ngư đởm tử thảo
Ngư hương
Ngư tinh thảo
Ngưu bàng
Ngư bàng căn
Ngưu bàng tử
Ngưu bì đống
Ngưu cam tử
Ngưu cân thảo
Ngưu đại lực
 Ngưu đỉnh
Ngưu hoàng
Ngưu nhĩ thái
Ngưu Tần
Ngưu tất
Ngưu thiệt
Ngưu vĩ độc hoạt
Nha khăc mòn
Nha loát thảo
Nha phiến yên quả
Nha tiêu
Nhả én dút
Nhả mung ngựa
Nhài đơn
Nhài kép
Nhã khỉ cáy
Nhãn hương
Nhãn kính xà nhãn long
Nhãn lồng
Nhang
Nhao
Nhàu
Nhàu núi
Nhậm tử
Nhân Chi
Nhân khởi
Nhân ngôn
Nhân niệu bạch
Nhân phát
Nhân phát thán
Nhân sâm
Nhân sâm đốt trúc
Nhân sâm Phú Yên
Nhân sâm tam thất
Nhân sâm Việt Nam
Nhân trần
Nhân trung bạch
Nhẫn đông
Nhẫn đông hoa
Nhẫn lăng Nhật Bản thường sơn
Nhất căn thảo
Nhát điểm hồng
Nhầu đỏ
Nhện
Nhĩ hướng thảo
Nhĩ bản thảo
Nhị Bảo Hoa
Nhị cốt mỹ
Nhị Hoa
Nhị nhân
Nhót
Nhót Nhật Bản
Nhót tây
Nhu
Nhu cốt
Nhú nhoái
Nhũ hương
Nhũ Hương Đằng
Nhuận nhẫn
Nhục đậu khấu
Nhục đậu khấu y
Nhục quả
Nhục quế
Nhục thung dung
Nhục tùng dung
Nhung hươu
Nhung nai
Nhung yên ngựa
Nhuyễn hoạt thạch
Nhuyễn mao độc hoạt
Nhuyễn thạch cao
Như ý thái
Niêm du tử
Niêm hồ thải
Niền niệt
Niễng
Niễng đực
Niệt gió
Nọc ong
Nọc sởi
Nong
Nô hội
Nô lệ
Nỗ
Nỗ tiễn tử
Nổ trắng
Nội hư
Nụ áo lớn
Nụ áo rìa
Núc nác
Nút áo
Nữ hoa
Nữ Trinh Tử
Nữ tiết
Oa đề khôi
Oải lưu hoàng
Oanh túc xác
Óc chó
Ong bầu (cây)
Ong đen
Ong mướp
Ong mật
Ô bồ
Ô cữu
Ô cữu căn bì
Ô cữu chi
Ô cửu
Ô du
Ô dược
Ô dược nam
Ô duyệt cốt
Ô đầu
Ô đầu – phụ tử
Ô giao
Ô hoa xà
Ô lãm
Ô mai
Ô môi
Ô ngư
Ô phiến
Ô phiến căn
Ô phong
Ô rô
Ô rô cạn
Ô siếp
Ô tặc cốt
Ô tặc giáp
Ô thụ quả
Ô tiêu xà
Ô xuy
Ốc khổng
Ổi
Ổi kiến
Ổi mộc hương
Ôn Tòng
Ớt
Ớt chỉ địa
Ớt chỉ thiên
Ớt rừng
Ớt tàu 
Phá cố chỉ
Phá cốt tử
Phá Địa Chùy
Phá đồng tiền
Phá quân xác
Phác cat ngân
Phác tiêu
Phan lệ chi
Phan thạch lựu
Phan thiên hoa
Phản Hồn Đơn
Phàn thạch
Phát khạt
Phác châu
Phân con dơi
Phân tâm mộc
Phấn cam thảo
Phấn cát
Phấn cơ đốc
Phấn đơn bì
Phấn long cốt
Phấn phòng kỷ
Phấn tâm mộc
Phấn thảo
Phấn tỳ giải
Phật Nhĩ Thảo
Phật thủ
Phật thủ cam
Phật thủ phiến
Phèn chua
Phèn đen
Phèn phi
Phê sương
Phê thạch
Phi anh
Phi đao kiếm
Phi thử thỉ
Phì phà
Phỉ tử
Phiên hà
Phiên hà thái
Phiến Não
Phiên mộc
Phó tri giao
Phong đường
Phong khương
Phong mật
Phong mao tiêu
Phong mao tùng
Phong nhan
Phòng đẳng sâm
Phòng kỷ
Phòng phong
Phòng phong lá tre
Phù bình
Phù công anh
Phù dung
Phụ dẫn
Phú bồn giao
Phú quý hoa
Phụ Đảm
Phụ tử
Phụ tử muối
Phụ tử sống
Phủ khung
Phúc thị khương hoạt
Phục long can
Phục thần
Phục trần chiên
Phức thảo
Phương hương
Phương tiên hoa
Phượng dực
Qua thái
Qua tử kim
Quá Lộ Hoàng
Quả điều
Quả giun
Quả Màn Dẻ
Quả nấc
Quả trường sinh
Quai bị
Quai xanh
Quan âm
Quan Âm Thảo
Quan mộc thông
Quan phương
Quan tùng
Quan yến
Quán chi
Quán chúng
Quang côn thụ
Quang lang
Quang sâm
Quang sơn dược
Quảng đông thăng ma
Quảng hoắc hương
Quảng phòng kỷ
Quảng Kim Tiền Thảo
Quảng Mộc hương
Quát lâu nhân
Quất hạch
Quế
Quế bì
Quế chi
Quế đỏ
Quế đơn
Quế nhục
Quế quan
Quế quỳ
Quế rành
Quế táo
Quế thanh
Quế quỳ
Quế rành
Quế Trung Quốc
Quế Xri – Lanca
Quế Viên Nhục
Quỉ tiền
Quít
Quý cùng
Quốc lão
Quy
Quy bản và cao quy bản
Quý bản giao
Quy đầu
Quy nam
Quy thân
Quy thoái
Quy vĩ
Quỳ
Quỷ kiếm thăng ma
Qủy Nhãn
Quỷ phiến
Qủy tiên mộc
Quỷ trâm thảo
Quỷ xú
Quyển bá
Quyết
Quyết minh
Rã hương
Rau bồ cóc
Rau bợ
Rau cải
Rau cần
Rau cần tây
Rau chua lè
Rau cúc
Rau dừa nước
Rau đắng
Rau đay
Rau đay quả dài
Rau é
Rau gai
Rau khúc
Rau lú bú
Rau lúi
Rau má
Rau má lá rau muống
Rau má ngọ
Rau má vĩ
Rau mọi
Rau mồng tơi
Rau mơ
Rau mùi
Rau mùi cay
Rau mùi tàu
Rau muối dại
Rau muống rau nghể
Rau ngoai
Rau ngót
Rau ngổ
Rau ngổ thơm
Rau ngổ trâu
Rau om
Rau pécin
Rau quế
Rau răm
Rau sam
Rau sam đắng
Rau sam trắng
Rau sông chua dây
Rau súng ăn gỏi
Rau tần
Rau tầu bay
Rau thìa là
Rau thơm
Rau thơm lông  
Ráy
Ráy dại
Rắn
Rắn cạp nia
Rắn cạp nong
Rắn hổ đất
Rắn đen trắng
Rắn đen vàng
Rắn hổ khoang
Rắn hổ mang
Rắn hổ mang chúa
Rắn mai gầm
Rắn mang bạnh
Rắn mang kính
Rắn mối
Rắn hổ phì
Rắn ráo
Rắn vòng bạc
Rắn vòng vàng
Rấp cá
Râu mèo
Râu ngâu
Rầy cáy
Re mo
Rẻ quạt
Rẽ quạt
Rể lau
Rễ kế
Rễ lông cu ly
Rết
Riềng
Riềng ấm
Riềng dại
Riềng gió
Riềng nếp
Riềng núi
Roi
Rong biển
Rong mơ
Rung rúc
Ruối
Ruột gà
Rút dế
Rươi
Rượi hội
Sa ấp điều căn
Sa điền tùy
Sa khương
Sa lè
Sa lê
Sa nhân
Sa sâm
Sa tốn
Sà diệp
Sả
Sả chanh
Sạ hương thái
Sách tử quả
Sài đất
Sài hồ
Sái bất tử
Sam rang
Sam tử thảo
San hô
San hô xanh
San sư cô
San to
Sanh đại hoàng
Sàn cảo thụ
Sàn đắng
Sàn thụ
Sán cá
Sảng
Sảng lá kiếm
Sao a giao châu
Sao bạch truật
Sao biển đậu
Sao đen
Sao tùng thục địa
Sào yên cửu trợ
Sắn dây
Sắn nước
Sắn sám thuyền
Sắn thuyền
Sâm
Sẩm bảo
Sâm bòng bong
Sâm bố chính
Sâm cau
Sâm chuột
Sâm cuốn chiếu
Sâm đại hành
Sâm đất
Sâm K5
Sâm nam
Sâm rừng
Sâm tam thất
Sâm thảo
Sâm thổ hào
Sâu ban miêu
Sâu dâu
Sâu đậu
Sâu quế
Sâu vẽ
Sầu riêng
Sấu
Sấu tía
Sấu trắng
Sen
Sen lai
Sẻn
Sèo
Si
Sim
Sinh bạch truật
Sinh cam thảo
Sinh khương
Sinh hoa
Sinh phàn
Sinh thạch cao
Sinh sái truật
So đo thuyền
Sò huyết
Sóc đất
Sòi
Sỏi mật của khỉ
Song nhãn hà
Song nhãn long
Song tuệ ma hoàng
Sóng rắn
Sóng rắn nhiều lá
Sống đời
Sở Tùng Tử
Sơn Chi
Sơn chi nhân
Sơn chi tử
Sơn chư
Sơn cúc cùng
Sơn dược
Sơn dương tử
Sơn Đồ
Sơn đậu căn
Sơn đương quy
Sơn gian lan
Sơn giới
Sơn hồ tiêu thích
Sơn kê mê
Sơn khương
Sơn liên
Sơn liên ngẩu
Sơn lục đậu
Sơn Lương Đởm
Sơn ma
Sơn ma hoàng
Sơn miên bì
Sơn nại
Sơn ngưu bàng
Sơn nhậm
Sơn nhục quế
Sơn táo nhân
Sơn tiên độc hoạt
Sơn tinh
Sơn thù
Sơn thù du
Sơn thục
Sơn thường sơn
Sơn từ cô
Sơn tra
Sơn trúc tử
Súc sa mật
Sui
Sung
Sung Uất Tử
Sung úy
Sung Úy Thảo
Sung úy tử
Sứ quân tử
Sử quân nhục
Sử quân tử
Sữa
Sưng
Sừng bò
Sừng dê
Sừng Dê Rừng
Sừng trâu
Sương mi đồng khí
Tả hoàng đồ
Tạc táo
Tạc tương thảo
Tai chua
Tai chuột
Tai hồng
Tam bạch thảo
Tam bộ khiêu
Tam chi cửu diệp thảo
Tam diệp toan
Tam giác đằng
Tam giác mạch
Tam hoàng cầm
Tam liên
Tam mạn thảo
Tam nại
Tam thạch cô
Tam thất
Tam thất giả
Tam tiêu đơn
Tàm khương
Tàm mễ
Tàm sa
Tạm thái
Tán hồng hoa
Tán mạt hoa
Tán thảo
Tang bạch bì
Tang diệp
Tang ký sinh
Tang phiêu tiêu
Tang thầm
Tạng hồng hoa
Tào hưu
Táo cao
Táo du
Táo đen
Táo đỏ
Táo mèo
Táo nhân
Táo rừng
Táo ta
Táo tâm thổ
Táo tàu
Tạo giác
Tạo giác thích
Tạo giác tử
Tạo giáp
Tạo phàn
Tạo trâm
Tắc kè
Tắc kè đá
Tằm cô chỉ
Tằm dũng
Tằm thuế
Tâm diệp hoàng hoa nhậm
Tâm sen
Tầm cùi
Tầm lức
Tầm mễ
Tầm sét
Tầm tang
Tầm xuân
Tầm xọng
Tân di
Tân lang
Tâng hét
Tần
 Tần cưu
Tần cửu
Tần dày lá
Tâng giao
Tần qua
Tần quy
Tần tiêu
Tập Bẩy Pẹ
Tất bạt
Tất giã
Tất phàn
Tất suất thảo
Tất trừng già
Tật lê
Tậu chó
Tây dương thái
Tây khung
Tây khung cảo bản
Tây mộc hương
Tây phiên thuật
Tây qua
Tây qua bì
Tây qua thủy
Tây tạng hồng hoa
Tây thảo
Tây thăng ma
Tây vương mẫu trượng
Tê giác
Tê ngưu giác
Tê tê
Tế diệp sa sâm
Tề thái
Tề thái hoa
Tề đới
Tế Lệ Ích Trí
Tế lý thạch
Tế tân
Tế thạch
Thác tử thụ
Thạch bá chi
Thạch bạc hà
Thạch bì
Thạch can
Thạch cao
Thạch cao phấn
Thạch đen
Thạch hoàng
Thạch hộc
Thạch kê
Thạch lan
Thạch liên tử
Thạch lưu hoàng
Thạch lựu
Thạch quyết minh
Thạch sinh hoa
Thạch sùng
Thạch thùng
Thạch tín
Thạch vi
Thạch xương bồ
 Thái bá
Thái chi
Thái dương thảo
Thái nại
Thái tử sâm
Thàm ngàm đất
Thanh a giao
Thanh bì
Thanh danh tinh
Thanh đại
Thanh hao
Thanh kê
Thanh kiều
Thanh kim hoàng
Thanh kinh Bạc hà
Thanh long
Thanh long y
Thanh mai
Thanh môc hương
Thanh ngâm
Thanh ngư
Thanh ngưu đởm
Thanh oa
Thanh quả
Thanh san hô
Thanh táo
Thanh thảo tâm
Thanh thất
Thanh thiên quỳ
Thanh tương tử
Thanh uyển
Thanh xà
Thành ngạnh
Thao ca
Thao lao
Thao tầy cáy
Thao thảo
Thảo cà phê
Thảo châu chi
Thảo đậu khấu
Thảo hà sa
Thảo khấu nhân
Thảo khương
Thảo linh chi
Thảo Long Đởm
Thảo ma hoàng
Thảo ô
Thảo quả
Thảo quyết minh
Thảo tử hoa
Thảo thiệt
Tháp lựu
Thau bạc
Thằm ngăm đất
Thàn lằn
Thăng dược
Thăng đơn
Thăng ma
Thâm hoàng
Thân hoa
Thần khúc
Thần hiêu
Thần phác
Thần sa
Thần thông
Thập bát học sĩ
Thập đại công lao
Thất diệp nhất chi hoa
Thầu dầu
Thấu Cốt Thảo
Then hái
Thẹn Thị đế
Thị đinh
Thị sương
Thị tất
Thìa là
Thích đồng bì
Thích cầu tử
Thích hoàng liên
Thích kế
Thích khái tử
Thích lê tử
Thích gia bì
Thích nhi trà
Thích sâm
Thích tật lê
Thích vị bì
Thiên căn
Thiên Chi
Thiên Chi Ma
Thiên cức
Thiên đao
Thiên đầu thống
Thiên đình
Thiên đông
Thiên hắc địa hồng
Thiên hoa phấn
Thiên hồ thái
Thiên hương quốc sắc
Thiên kim đằng
Thiên kim hồng
Thiên long
Thiên lý
Thiên lý quang
Thiên môn
Thiên môn đông
Thiên nhật hồng
Thiên niên đồng
Thiên niên kiện
Thiên niên vận
Thiên phòng phong
Thiên Tằng Tháp
Thiên thai ô dược
Thiên thảo
Thiên thăng ma
Thiên thư
Thiên thử phấn
Thiên thử thỉ
Thiên tiêu
Thiên trúc hoàng
Thiên trùng
Thiên trường chỉ
Thiên ty qua
Thiền liền
Thiền thoái
Thiền thuế
Thiền xác
Thiến căn
Thiến thảo
Thiết bì thạch hộc
Thiết đăng đài
Thiết thỉ mễ
Thiết thích ngải
Thiết thụ
Thiệt ngưu đại hoàng
Thiêu tầng chỉ
Thịt rắn
Thỏ lũ
Thỏ lư
Thỏ lũy
Thỏ trúc
Thỏ tử trường
Thỏ ty thực
Thỏ ty tử
Thoán hương
Thóc lép
Thóc chiêm
Thóc mùa
Thòng bong
Thô Dương Giác
Thô Giác
Thô khang sài
Thông bạch
Thốn mạch đông
Thốn vân
Thổ bạch khấu
Thổ cam thảo
Thổ cao ly sâm
Thổ cẩu
Thổ dương quy
Thổ hào sâm
Thổ hoắc hương
Thổ hoàng liên
Thổ khâu
Thổ kinh giới
Thổ long
Thổ long cốt
Thổ mộc hương
Thổ mộc miết
Thổ nhân sâm
Thổ tam thất
Thổ sao bạch truật
Thổ tế tân
Thổ Tô Tử
Thổ ty tử
Thối ruột
Thồm lồm
Thồm lồm gai  
Thông bạch
Thông thảo
Thông thiên
Thông thoát
Thôt nốt
Thơm Thùa
Thu bạch sương
Thu hồ điệp
Thụ bà la
Thụ đậu
Thủ điền
Thủ cung
Thủ ô
Thủ ô đằng
Thù du
Thù lu đực
Thù nhục
Thục địa hoàng
Thục giới
Thục tất
Thục tiêu
Thung dung
Thuốc bắn
Thuốc bỏng
Thuốc cao
Thuốc cứu
Thuốc dòi
Thuốc dút ruột
Thuốc giấu
Thuốc kinh
Thuốc lá
Thuốc lá nhỏ lá
Thuốc lào
Thuốc mọi
Thuốc phiện
Thuốc sốt rét
Thuốc thần tiên
Thủy lục phàn
Thư hoàng
Thử cúc thảo
Thử niêm tử
Thử pháp
Thực diêm
Thừng mực lá to
Thược dược
Thược tương
Thương cức
Thương lục
Thương nhĩ
Thương nhĩ hoàn
Thương nhĩ tử
Thương thảo
Thương truật
Thương xác
Thường sơn
Thượng a giao
Thượng Long Não
Thủy điệt
Thủy điều thái
Thủy kê
Thủy la bặc
Thủy liễu
Thủy long
Thủy lục phàn
Thủy ma diệp
Thủy mã
Thủy ngân
Thủy ngân phấn
Thủy ngọc
Thủy ngư xác
Thủy phù liên
Thủy qua
Thủy tả
Thủy tiên
Thủy tiêu
Thủy xương bồ
Thùy châu
Thuyền thoái
Thuyền thuế
Tì bà diệp
Tì du
Tía tô
Tía tô dại
Tía tô giới
Tích dương
Tích tuyết thảo
Tịch tà
Tiên chi
Tiên hạc thảo
Tiên hoắc hương,
Tiên nhân chưởng
Tiên trượng
Tiên tử
Tiền hồ
Tiền sơn phác
Tiến thực
Tiện khiên ngưu
Tiết cốt thảo
Tiết dê
Tiết gà
Tiết hoa
Tiêu bạch truật
Tiêu hoa tím
Thốt lốt
Tiêu phạn thiên hoa
Tiểu đậu khấu
Tiểu hoa tiêu
Tiểu Hồ Ma
Tiểu kế
Tiều lương khương
Tiểu mộc thông
Tiểu thảo
Tiểu xuyên phác
Tinh dầu bạc hà
Tinh dầu basilic
Tinh dầu oximum bacilicum
Tinh dầu thảo
Tính cốt bì
Tỉnh Liên Kiều
Tịnh ma hoàng
Tỉnh tâm trượng
Tò ho
Tỏa dương
Toái cốt tử
Toa ngựa
Toan ác du
Toan giả địa du
Toan táo hạch
Toan táo nhân
Toan tương thảo
Toan vị thảo
Toan vị vị
Toàn trùng
Toàn quy
Toàn yết
Tóc rối
Tóc tiên
Tỏi
Tỏi đỏ
Tỏi lào
Tỏi mọi
Tỏi rừng
Tỏi tây
Tô hợp hương
Tô mộc
Tô ngạnh
Tô phượng
Tổ diều
Tổ phượng
Tổ rồng
Tốc Não
Trà
Trà đậu
Trà hương
Trà tiên
Trạc chi
Trạch phần
Trạch tả
Trạch quạch
Trạch tả
Trái bi kỳ nam
Trái thơm
Trám đen
Trám trắng
Trắc bá tử nhân
Trắc bách diệp
Trăn
Trăn mắt võng
Trăn mốc
Trăng lao
Trâm bầu
Trâm hôi
Trâm vàng
Trầm hương
Trân châu
Trân châu mẫu
Trần a giao
Trần bì
Trần sà lực
Trấn phong thạch
Tràng Quả
Tam Giác
Trâu cổ
Trầu
Trầu không
Trẩu Tri mẫu
Trì Long Đởm
Trỉ mao ấp
Trỉ mao nô ấp
Trích Đinh Tử
Trích hoa
Trích kim noãn
Triết bối mẫu
Triết truật
Triều Não
Trinh nữ
Trinh nữ hoàng cung
Trinh Úy
Trói gà
Trọng đài
Truật sơn kế
Trúc căn
Trúc diệp
Trúc diệp mạch đông
Trúc diệp phòng phong
Trúc diệp quyền tâm
Trúc diệp sài hồ
Trúc diệp thái
Trúc đại căn
Trúc đào
Trúc lịch
Trúc nhị thanh
Trúc nhự
Trúc phong
Trúc tiết khương
Trúc tiết thảo
Trục mã
Trùn đất
Trùng bì
Trùng lâu
Trùng trạch
Trùng thảo
Trưng lủng thảo
Trư đào
Trư tử lung
Trư ma
Trữ ma
Trực cương tằm
Trứng quốc
Trứng ếch
Trứng nhện
Trứng ốc
Trường bất lão
Trường sinh
Trường sinh thảo
Trường sơn cây
Trường xuân
Trường xuyên hoa
Tu hú
Tục đoạn
Tục trùy tử
Tùng diệp phòng phong
Tùng đơn
Tùng tiết
Tuyệt cửu
Tư tiên
Tư trọng
Từ bi
Từ bi xanh
Tứ diệp thảo
Tứ quý
Tứ quí thông
Tứ thời
Tử du phác
Tử dù
Tử đậu khấu
Tử hoa tiền hồ
Tử hoa hương
Tử hoa địa đinh
Tử hoa ngưu
Tử Hoa Tòng
Tử hồ điệp
Tử kim bì
Tử kim long
Tử lăng
Tử nhiên
Tử quy thông
Tử thảo
Tử thường sơn
Tử tô
Tử tô diệp
Tử tô hoang
Tử tô tử
Tử vạn niên thanh
Tử uyển
Tước mai đằng
Tước não khung
Tương ly
Tương mỹ
Tương tư đằng
Tuơng tư đậu
Tương tư tử
Tướng quân
Tượng bì
Tượng đảm
Tượng nha
Tượng phong
Tửu binh lặc
Ty diêm
Ty lạc
Ty qua
Ty thái
Ty tướng
Tỳ bà diệp
Tỳ giải
Tỳ Liên
Tỳ ma
Tỳ ma du
Tỳ ma tử
Tỷ Mục
Uất kim
Uất sưởng
Uất Xú Miêu
Uất Xú Thảo
Ủi
Úc lý nhân
Ung ca
Uyên Ương Đằng
Uy linh tiên
Uy nhụy
Uyên thiện
Ư tiềm truật
Ư truật
Ưu đàm hoa
Vải
 Vải thiều
Vạn kim tử
Vạn niên sương
Vạn niên thanh
Vạn niên tùng
Vạn tuế
Vạn tuế đằng
Vãn tàm sa
Ván Đất.
Vang nhuộm
Vang trầm
Vàng lồ
Vàng nghệ
Vàng nhựa
Vàng đắng
Vàng đằng
Vảy Rồng
Vằng
Vân linh
Vân mộc hương
Vân phòng phong
Vân quy
Vẩy con trút
Vẩy ốc
Vẩy rồng
Vẩy tê tê
Vậy trắng
Ve
Vệ châu ô dược vi kinh
Vi thảo
Viên đậu khấu
Viên Nhãn
Viên sâm
Viễn chí
Viễn chí nhục
Viễn trí
Việt đào
Vinh quang rực rỡ
Võ dân
Vỏ doãn
Vỏ hà
Vỏ hầu
Vỏ sò
Vòi voi
Vọng cách
Vọng giang nam
Vô bất dũ
Vô căn đẳng
Vô danh ấn
Vô danh dị
Vô nhĩ văn tuyết
Vối
Vối rừng
Vông đông
Vông nem
Vông vang
Vú bò
Vú chó
Vú sữa
Vũ cửu
Vũ dư lương
Vùi đầu thảo
Vũ nát
Vũ phích
Vui sầu
Vũ tôn
Vũ trạch
Vuốt hùm
Vừng
Vừng đen
Vương bất lưu hành
Vương qua
Vương tôn
Vương tùng
 Xa tiền
Xa tiền tử
Xà cô
Xà hưu thảo
Xà sàng
Xà sàng tử
Xà thiệt thảo
Xà thoái
Xà tổng quản
Xà ty thảo
Xạ can
Xạ hương
Xác khấu
Xác rắn
Xác sa
Xang sông
Xấu hổ
Xi
Xi hắc
Xích căn
Xích Chi
Xích cương
Xích chu đẳng
Xích đậu
Xích diệp mộc
Xích hoa xà
Xích phác
Xích sâm
Xích thược
Xích tiểu đậu
Xích truật
 Xiêm phung
Xó nhà
Xoài
Xoan
Xoan nhừ
Xoan rừng
Xoan trà
Xoan trắng
Xộp xộp
Xú ngô đồng
Xú Uất Thảo
Xuân sa
Xuân thảo
Xương bồ
Xương cọp
Xương sông
Xương rồng
Xường quạt
Xuyên Độc hoạt
Xuyên bối mẫu
Xuyên chỉ xác
Xuyên cóc
Xuyên đại hoàng
Xuyến đẳng sâm
Xuyên độc hoạt
Xuyên gia bì
Xuyên hậu phác
Xuyên hoắc hương
Xuyên khung
Xuyên khương
Xuyên luyện
Xuyên ma hoàng
Xuyên mộc hương
Xuyên phá thạch
Xuyên phác ty
Xuyên phòng phong
Xuyên sơn giáp
Xuyên tâm liên
Xuyên thăng ma
Xuyên tỳ giải
Xuyên tiêu
Xương bồ
Xương cá
Xương hổ
Xương khô
Xương rồng
Xương quạt
Xương sáo
Xương sông
Yang may yang
Yên thảo
Yến thái
Ý châu tử
Ý dĩ
Ý mễ nhân
Yến
Yến Noãn
Yến hoa
Yến oa
Yến thái
Yết tử
Yến hoa
Yết vĩ
Yêu nhiễu