Chứng Hay Ăn Dễ Đói

  Đông y trị bệnh

Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ gặp triệu chứng hay ăn mau đói mà không rõ nguyên nhân tại sao dù xét nghiệm lâm sàng không phát hiện lạ. Điều này đã được ghi chép lại trong y văn cổ của y học cổ truyền, chúng ta cùng tìm hiểu bằng bài viết dưới đây.

Hình ảnh hay ăn mau đói
Hay ăn mau đói

I.Khái niệm

Hay ăn dễ đói là chỉ một chứng trạng ăn uống gấp hội bình thường và luôn có cảm giác đói. Y thư nhiều đời có ghi chép khác nhau, sách Nội kinh gọi là “ Tiêu cốc thiên cơ ”, sách Thương hàn luận gọi là “Tiêu cốc hỉ cơ”, đời sau gọi là “đa thực dị cơ” (ăn nhiều dễ đói) “Đa thực thiện cơ”, “Năng thực thiện cơ”, “Hiếu thực dị cơ”, nhưng hàm nghĩa thì gần giống nhau. 

Chứng Trung tiêu trong bệnh Tiêu khát coi hay ăn dễ đói là chứng chủ yếu, lại có kiểm chứng trạng khát nước, gày còm, đó là một loại hình của hay ăn dễ đói, không phải là chứng Trung tiểu của bệnh Tiêu khát. 

II.Phân biệt Chứng hậu thường gặp 

Hay ăn dễ đói do Vị hoà quá thịnh: Có chứng hay ăn dê đói, khát nước, gầy còm, đại tiện bí kết, rêu lưỡi vàng ráo ít tân dịch, chất lưỡi đỏ, mạch Hoạt hữu lực. 

Hay ăn dễ đói do Dương minh xúc huyết: Có chứng hay ăn dễ đói, phát nhiệt không ố hàn, miệng ráo họng – 0, chỉ muốn ngâm nước chứ không muốn nuốt nước, hay quên, bụng dưới rắn đầy, tiểu tiện tự lợi, đại tiện phân đen. tuy rắn mà dễ đi, mặt môi sạm, chất lưỡi đỏ hoặc có nốt ứ huyết, mạch Trầm Kết mà Sác. 

III. Phân tích 

1.Chứng Hay ăn dễ đói do Vị hoả quá thịnh: 

Phần nhiều do ngoại cảm tà khí táo nhiệt hoặc Can uất hóa hoả phạm Vị… dẫn đến Vị nhiệt quá thịnh, nhiệt thịnh thương âm gây nên. Yếu điểm chuẩn đoán phân biệt là hay ăn dễ đói lại kiêm cả biểu hiện Vị hoả quá thịnh như: miệng khô khát, thể trạng gầy còm, đại tiện bí kết. v. v… “ Trong Vị nhiệt thì tiêu đồ ăn khiến người ta trong bụng mà hay đói ” (Linh khu Sưu truyền)

Điều trị theo phép thanh nhiệt tư âm, dùng phương Bạch hổ gia Nhân sâm thang gia Hoàng liên Sinh Địa hoàng. 

2.Chứng Hay ăn dễ đói do Dương minh xúc huyết với chứng Hay ăn dễ đói do Vị hoả quá thịnh: 

Hay ăn dễ đói do Dương minh xúc huyết phần nhiều do có ứ huyết lâu ngày lại kiêm tân cảm, nhiệt tà với ứ huyết giao kết ở Vị trường đến nỗi tiêu cốc hay đói, đồng thời thấy biểu hiện một loạt ứ huyết như hay quên, người bệnh như cuồng bụng dưới rắn đầy, tiểu tiện tư lợi, mặt môi sắc tối, lười có nốt ứ huyết, như Thương hàn luận – Biện Dương minh đệ bát có viết:  “Dương minh chứng, người bệnh hay quên, tất có xúc huyết, sở dĩ như vậy vốn có chứng ứ huyết từ lâu cho nên mới hay quên, phân tuy rắn mà đại tiện lại dễ sắc tốt đen, cho uống Để đương thang để hạ ”. Điểm chẩn đoán phân biệt với chứng Hay ăn dễ đói do Vị hoả quá thịnh là: Dương minh xúc huyết có kiêm biểu hiện ứ huyết, còn Vị hoả quá thịnh thì kiểm chứng biểu hiện Vị nhiệt, hai chứng đều khát nước và đại tiện khô kết; loại trên miệng khát là cái khác mà không muốn uống hoặc chỉ muốn ống nước nhưng lại không muốn nuốt. Còn loại sau thì miệng khát uống nước, đại tiện khi kết mà loại trên là đại tiện khô sắc phân đen mà lại dễ đi; loại sau thì đại tiện khô kết. 

Điều trị nên công trục ứ huyết, chọn dùng phương Để đương thang hoặc Để đương hoàn gia giảm. 

IV. Trích dẫn y văn 

Dương khí hữu dư, âm khí bất túc thì trong nóng mà hay đói (Linh khu – Ngũ tà). 

Người lao động nhọc nhằn bị tổn thương cũng thành bệnh Hoàng bạn tục gọi là Thoát lực hoàng, hay ăn dễ đói, mệt mỏi vô lực, nên uống Thấm thị song sa hoàn (Tạp bệnh nguyên lưu tệ chúc – Chư đản nguyên lưu). Hàn Thắng Bảo