Category : Bàn luận Y học cổ truyền

Bàn Về Trúng Phong

Chứng Trúng phong có trúng Phong trúng Tạng, trúng Huyết mạch khác nhau: Trúng Phủ là trúng ở phần biểu tức là loại mà Trọng Cảnh bảo là chứng Thái dương Trúng phong, cho uống Quế chi thang. Bên ngoài biểu hiện hình chứng của lực kinh rất rõ tức là các chứng do tam ..

Read more

Quả Nhân Sâm

Trước kia Lã Tổ sư ở Thuần Dương đi bán quả Nhân Sâm một tiên một quả; chuyên chữa ngũ lao thất thương, các loại bệnh hư tổn và có thể chống được ngoại ta, tiêu độ ăn uống, nhẹ mình, lâu già, trừ bệnh kéo dài tuổi thọ, thật là loại thuốc thần tiên. ..

Read more