Hương Tô Tán

  Bài thuốc

(Hòa tễ cục phương)

Thành phần

Hương phụ chế 160g

Tô diệp 160g

Trần bì 80g

Chích thảo 40g

Cách dùng: Tán thành bột mịn,mỗi lần uống 08g, ngày dùng 3 lần (cũng có thể sắc uống)

Hình ảnh Hương tô tán
Các vị thuốc sử dụng trong bài Hương Tô Tán

Công năng: Lý khí giải biểu

Chủ trị: Ngoại cảm phong hàn trong người có khí trệ, người lạnh, thân nhiệt, đầu đau, vô hãn, rêu lưỡi trắng mỏng, ngực bụng tức, không muốn ăn.

Phân tích: Hương phụ khai thông khí uất, tán trệ, điều khí, kiện tỳ sơ can. Tô diệp khai bì phu khí uất, trong giải uất kết, đặc biệt là giải huyết uất. Trần bì trợ hương phụ lý khí. Chích thảo điều vị.

Gia giảm:

  1. Nếu phong hàn nặng, nghẹt mũi, chảy nước mũi trong gia Thông bạch, Sinh khương.
  2. Đau đầu gia Mạn kinh tử, Bạch tật lê để sơ phong chỉ thống.
  3. Nếu khí nghịch ho và đàm nhiều gia Tô tử, Bán hạ để giáng khí hóa đàm.
  4. Trong bài thuốc các vị thuốc Tô diệp, Hương phụ, Trần bì đều có tác dụng lý khí giải uất dùng tốt cho chứng đau bụng do khí trệ: nếu đau bụng đầy tức gia Hậu phác, Chỉ xác; thức ăn không tiêu gia Kê nội kim, Thần khúc để tiêu thực đạo trệ.

Chú ý lúc sử dụng: Bài thuốc tính dược ôn nên dùng thận trọng đối với cơ thể âm hư.

LEAVE A COMMENT