Bài Ca Độc Hoạt

  Thơ ca YHCT

Phiên âm

Độc hoạt tân khổ,

Cảnh hạng nan thư,

 Lưỡng túc thấp tý,

Chư phong căng trừ .

Dịch nghĩa

 Độc hoạt vị thuốc đắng cay

Cổ, gáy đêm ngày khó chịu cứng đơ

 Hai chân tê thấp đau như

Các chứng phong ấy đều trừ khá nhanh .

(Dược tính ca quát tứ bách vị – Lương y Trần Văn Quảng)

Nói rõ dược tính : Vị thuốc này tân thì tán, khổ thì táo, trừ phong thấp, công năng gần giống như khương hoạt song tác dụng lại thiên về đi xuống, thiên về vào lý (trong), sở trường chữa về nhức đầu do phong tà uẩn phục trong đầu và tê đau do phong thấp, ở lưng và đầu gối .

Công hiệu ứng dụng :

1 . Khu phong chỉ thống : Chủ chữa về chứng tý thuộc phong hàn thấp , lưng đầu gối đau nhức. Nhức đầu do phong tà vấn phục , triền miên không khỏi .

 2 . Giải biểu khu thấp: Thích hợp với chứng ngoại cảm phong hàn, kiêm thấp tà tương đối thịnh, triệu chứng cho thấy sợ lạnh phát nhiệt, nhức đầu nặng mình, rêu lưỡi trắng dày .