Bài Ca Phòng Phong

  Thơ ca YHCT

Phiên âm

Phòng phong cam ôn

Năng trừ đầu vụng

Cốt tiết tý thống

Chư phong khẩu cẩm

Dịch nghĩa

Cam ôn là vị Phòng phong

Hay chữa đầu váng ong ong trong đầu

Khớp xương mình mây tê đau

Phong tà cảm khẩu trước sau đều dùng

(Dược tính ca quát tứ bách vị – Lương y Trần Văn Quảng)

Nói rõ được tính: Phòng phong tân tán trừ phong, hơi ôn không tạo, ngọt hoãn không mạnh, thông thường chữa các chứng phong, cho nên gọi là Phòng phong (phòng chống gió) , không kể phong cảm nhiễm từ bên ngoài (ngoại phong) hay phong từ trong bốc lên (nội phong – can phong) thì đều có thể dùng được .

Công hiệu ứng dụng :

1 . Khư phong giải biểu: Chủ yếu chữa nhức đầu do ngoại cảm phong hàn , nhức đầu do phong nhiệt, phong chẩn ngứa gãi

2 . Thắng thấp chỉ thống: Có thể chữa chứng tý (tê đau) do nh thấp , khớp xương đau nhức, chân tay co cứng .

3 . Chỉ kính: Thích hợp với chúng phá thương phong (uốn ván phong đòn gánh, chân tay co giật, co quắp .