Bài Ca Tế Tân

  Thơ ca YHCT

Phiên âm

Tế tân tân ôn

Thiếu âm đầu thống

Lợi khiếu thông quan

Phong thấp giai dụng

Dịch nghĩa

Tể tân tính vị tân ôn,

Nhức đầu thuộc chứng Thiếu âm rõ ràng

 Lợi khiếu cùng với thông quan

Muốn chữa Phong thấp bình an đều dùng

(Dược tính ca quát tứ bách vị- Lương y Trần Văn Quảng)

Nói rõ dược tính :

Vị thuốc này tân thì tán, ôn thì thông, hương thơm thì luôn lạc, có thể đi được từ biểu vào lý (từ ngoài vào trong), chẳng những  tán được hàn tà ở biểu, mà còn trừ được hàn tà ở lý, sở trường về thông (chữa đau), cho nên là vị thuốc quan trọng dùng 4 chứng nhức đầu thuộc kinh Thiếu âm. Ngoài ra , còn có công năng ôn phế hóa ẩm (tiêu nước uống vào ứ đọng ở trong )

Công hiệu ứng dụng :

1. Khư phong chỉ thống : Có thể chữa các chứng dưới đây

Dương hư ngoại cảm, sợ lạnh, phát nhiệt nhức đầu, song mạch lại trầm, đó là nhức đầu thuộc kinh Thiếu âm, thường dùng với thuốc ôn thận trợ dương.

Ngoại cảm phong hàn, thiên đầu thống và chính đầu thống (nhức một bên đầu và nhức ở đỉnh đầu) , mũi ngạt không thông .

Tê thấp thuộc phong hàn, các khớp chân tay đau nhức .

Đau răng thuộc phong hỏa, chân răng sưng loét, thường dùng với thuốc thanh nhiệt tả hỏa như Thạch cao, Hoàng cầm .

2. Ôn chế hóa ẩm: Chủ yếu chữa uống nước lạnh vào uẩn phục phế, làm cho đờm nhiều, trong loãng, ho, suyễn thở. Ngoài ra, dùng để chứa nước mũi chảy ròng ròng, nhức đầu, còn có công năng tán phong thông khiếu .

Chú ý khi sử dụng: Liều lượng không nên dùng quá nhiều. Phản vị Lê lô .