Bài Ca Khương Hoạt

  Thơ ca YHCT

Phiên âm  

Khương hoạt vi ôn

Khư phong trừ thấp

Thân thống đầu đông

 Thư cân hoạt lạc .

Dịch nghĩa

Tính ôn khương hoạt nhẹ thôi

 Khư phong trừ thấp rõ rồi chẳng sai

 Mình đau đầu nhức cả hai

 Đường gân kinh lạc khoan thai nhẹ nhàng

(Dược tính ca quát tứ bách vị- Lương y Trần Văn Quảng)

Nói rõ dược tính : Vị thuốc này tân ôn phát tán , khổ ôn trừ thấp , chẳng những được tà phong hàn ở cơ biểu, mà còn trừ được hàn thấp tê đau

trệ ở kinh lạc, tác dụng tương đối mạnh, vả lại thiên về đi lên , thiên đi ra biểu , thích hợp với chứng phong thấp tế đau ở nửa người phân trên .

Công hiệu ứng dụng :

1 . Giải biểu tán hàn : Chủ chữa về cảm mạo phong hàn sợ lạnh không có mồ hôi , nhức đầu đau mình .

2 . Thắng thấp chỉ thống : Thích hợp với chứng tý ( tê đau ) thuộc phong thấp , khớp xương và vai , lưng đau nhức , thường cùng dùng với thuốc trừ phong thấp .