Bài Ca Kinh Giới

  Thơ ca YHCT

Phiên âm

Kinh giới vị tân,

Năng thanh đầu mục,

Biểu hãn khư phong

Trị sang tiêu ứ

Dịch nghĩa

Kinh giới vị thuốc vốn cay

Hay thanh đầu mắt xưa nay đều dùng

Phát hãn giải biểu trừ phong

Mụn nhọt, tiêu ứ có công hiệu nhiều

(Dược tính ca quát tứ bách vị- Lương y Trần Văn Quảng)

Nói rõ dược tính: Vị thuốc này tính bình không mạnh, chủ yếu dùng bằng vị cay của Kinh giới, sở trường về tán phong, ngoại cảm phong hàn, thường dùng để chữa phong nhiệt . Sao thành than để chỉ huyết (cầm máu).  chẩn làm cho

 Công hiệu ứng dụng :

1. Trừ phong giải biểu : Có thể chữa ngoại cảm phong hàn nhức đầu; cảm mạo phong nhiệt, phát nhiệt; bị phong chẩn ngứa gãi khó chịu; chứng sởi mọc không hết không đều .

 2. Chỉ huyết (cầm máu): Thích hợp với các chứng xuất như đổ máu cam (chảy máu mũi), đi ỉa ra máu , băng huyết .

Ngoài ra, còn có thể dùng cho người có chứng ở biểu mụn nhọt mới mọc .