Giao Thái Hoàn

  Bài thuốc

Hồi hộp mất ngủ là chứng bệnh khá phổ biến hiện nay, Giao thái hoàn là bài thuộc đặc trị chứng này.

Thành phần

Hoàng liên 24g

Nhục quế 4g

Hình ảnh Giao Thái hoàn

Cách dùng: Sắc uống hoặc tán bột làm hoàn.

Công năng: Giao thông tâm thận, dẫn hỏa quy nguyên.

Chủ trị: Mất ngủ, khi đi nằm tinh thần hưng phấn tâm hồi hộp không yên, không nằm được. Ban ngày đầu hôm (như mê) hay buồn ngủ.

Phân tích: Y thư xưa viết, thất miên (mất ngủ), thường do tâm hỏa thiên thịnh trên. Mà tâm hỏa thiên thịnh, có thể do thận âm khuy tổn cũng có thể do thận dương suy nhược dẫn đến. Trường hợp đầu thuộc loại hình “Âm hư hỏa vượng” trường hợp sau thuộc loại hình “Hỏa bất quy nguyên”; cả 2 trường hợp cùng đều là “Tâm thận bất giao”.

Sử dụng đồng thời hoàng liên và nhục quế, có thể khiến tâm thận tương giao trong khoảnh khắc. Bài thuốc chỉ dùng 2 vị thuốc hoàng liên và nhục quế; hoàng liên có tác dụng thanh tâm, dùng để tả hỏa thượng cang ở phía trên. Nhục quế có tác dụng ôn thận, để dẫn hỏa quy nguyên (dẫn hỏa về nguồn); 2 thứ kết hợp, có tác dụng làm cho Tâm và Thận trong giao. Tâm Thận đã tương giao, thì đêm ngủ cũng tự nhiên yên giấc. Phối ngũ đơn giản, hiệu quả nhanh, nên mới có tên là “Giao thái” (ý nói Tâm Thận trong giao thì bình yên, thái bình).