Tiêu Phong Tán

  Bài thuốc

(Hòa tễ cục phương)

Thành phần

Kinh giới tuệ 12g

Bạc hà 12g

Khương hoạt 12g

Phòng phong 12g

Xuyên khung 12g

Bạch cương tằm 12g

Thuyền thoái 12g

Trần bì 12g

Hậu phác 12g

Đẳng sâm 28g

Phục linh 12g

Cách dùng: Tán bột mịn, mỗi lần uống 8-12g, có thể sắc uống.

Công dụng: Trừ phong tà

Chủ trị: Phong tà công ở phần trên, đầu choáng mắt hoa, chóng mặt, mũi nghẹt, cũng chữa phong thấp ở lạc, bì phu tê, ấn chẩn, ngứa.

Phân tích: Các vị Khương hoạt, Phòng phong, Kinh giới, Bạc hà, Xuyên khung, Cương tàm, Thuyền thoại là các vị thuốc trừ phong làm Chủ dược để sơ phong tán tà. Sơ phong thanh nhiệt, hóa đàm tán kết. Sơ phong thanh tiết nhiệt, trấn kinh. Trần bì, Hậu phác để ôn trung, hành trệ, hạ khí tán mãn, ôn trung táo thấp. Đảng sâm, Phục linh ích khí kiện tỳ để phù chính khu tà.

Ứng dụng lâm sàng:

  1. Bài thuốc dùng trong các trường hợp thấp chẩn, phong chẩn ngứa chảy nước, rêu lưỡi trắng hoặc vàng, mạch phù có lực.
  2. Trường hợp phong độc thịnh gia Ngân hoa, Liên kiều để sơ phong thanh nhiệt giải độc. Huyết nhiệt thịnh gia Xích thược, Tử thảo thanh nhiệt lương huyết. Thấp nhiệt thịnh gia Địa phụ tử, Xa tiền tử để thanh nhiệt lợi thấp.
  3. Bài này có thể dùng để chữa các chứng sang lở ở đầu, chàm lở ngứa nhiều có kết quả tốt, thường dùng kết hợp với thuốc bôi ngoài có tác dụng thanh nhiệt giải độc trừ thấp.